Επικαιροποίηση Στοιχείων Πελάτη

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα μας υποχρεούνται να τηρούν για τους Πελάτες τους τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας και εισοδήματος. Επίσης, οφείλουν ανά τακτά διαστήματα να επαληθεύουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό, για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις φόρμες που ακολουθούν ή να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο έντυπο «Συστηθήκατε;»

Ηλεκτρονική αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων πελάτη

Συμπληρώστε τη φόρμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας καθώς και τα οικονομικά και επαγγελματικά στοιχεία σας.